Tisztelettel köszöntjük honlapunkon!

A Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép-és Szakiskola fenntartója a Marcali Városi Önkormányzat. Az intézmény Marcalitól nyugatra 12 km-re a Balatontól délre 18 km-re, Somogyzsitfa-Szőcsénypusztán található, épületei egy 17, 5 hektáros kastélyparkban helyezkedik el. Nappali tagozatos tanulólétszám: 534 fő, levelező tagozatos tanulólétszám: 188 fő, a kollégiumban elhelyezett tanulók száma: 280 fő. A nevelőtestület létszáma: 67 fő.

Az intézmény dunántúli beiskolázású, az oktatott szakképesítésekhez megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik (20 db tanterem, 10 db tanműhelyi csoport foglalkoztató, 1800 ha tanerdő, 5300 ha oktatási-kutatási célú, különleges rendeltetésű vadászterület, 1080 m2 fűthető üveg és fóliaház, 2,8 ha vadas park, 2 ha dísznövény gyakorlókert, tereplőtér). Az intézmény a szakképzés korszerűsítése érdekében részt vett a „Piacorientált szakképzést Fiataloknak” világbanki programban, a Szakiskolai Fejlesztési Programban valamint a „COMENIUS-2000 Iskolai Minőségfejlesztő Programban”.